Praktiske oplysninger

På denne side finder du information vedr. affaldssortering, Børneklubben, Aktiv i Søllerød Park, vaskeri, parkering, klunsestationen, energimærkning og bookning af trailer og hytte.
 

Affald og renovation

På Søllerød Parks område er der 13 lokale affaldsstationer, samt en containerplads for enden af de lange garager. Ved containerpladsen er der også en tøjcontainer.

Farligt affald kan afleveres i skab ved ejendomskontor eller på containerpladsen. Der er også en affaldsbeholder til vandbaseret maling.

Restaffald tømmes mandag og torsdag om morgenen

Glas-beholdere tømmes torsdag i ulige uger

Metal-beholdere  tømmes fredag hver 4. uge

Pap-beholdere tømmes torsdag ulige uger

Papir-beholderen tømmes torsdag i ulige uger

Plastik beholdere tømmes torsdag i ulige uger

Affald sorteres til genbrug i papir, pap, plastik, glas, metal og restaffald brændes til varme. 
Klik her for sorteringsvejledning. Hvis du er i tvivl om en sortering, så benyt restaffald. 

 • Mælkekartoner og pizzabakker i restaffald.
 • Er en beholder til f.eks. pap eller plastik fyldt, skal en anden affaldsstation benyttes.
 • Affald må aldrig sættes på jorden. 
 • Affald, særligt pap komprimeres Ved generel tvivl om sortering, venligst kontakt ejendomskontoret.

Ved generel tvivl om sortering, venligst kontakt ejendomskontoret.

Containerpladsen kan benyttes til grønt affald eller større genstande som smides i en container.
Dette affald vil efterfølgende blive sorteret.

OBS: Byggeaffald og dødsboer, maling og elektronikskrot (apparater, hvis funktion har været afhængig af en strømkilde såsom fx. køle- og fryseskabe og TV-apparater) må IKKE deponeres på containerpladsen men henvises til Rudersdal Kommunes modtagestation

Containerhaven,
Rundforbivej 174, Nærum 

Adgang til den aflåste containerplads fås ved brug af din røde eller gule nøglebrik.

Uden for containerpladsen står der en Røde Kors container til tøj og sko. Tøj og sko afleveres i
lukkede sække.

Plastik-beholderen tømmes onsdag i lige uger.

Batterier tømmes efter behov af inspektørerne

Affaldssortering

Affald sorteres til genbrug i papir, pap, plastik, glas, metal og restaffald brændes til varme. 
Klik her for sorteringsvejledning. Hvis du er i tvivl om en sortering, så benyt restaffald. 

 • Er en beholder til f.eks. pap eller plastik fyldt, skal en anden affaldsstation benyttes.
 • Affald må aldrig sættes på jorden. 
 • Affald, særligt pap komprimeres. Ved generel tvivl om sortering, venligst kontakt ejendomskontoret.
 • Byggeaffald og dødsboer, maling og elektronikskrot (apparater, hvis funktion har været afhængig af en strømkilde såsom fx. køle- og fryseskabe og TV-apparater) må IKKE deponeres på hverken vores lokale containerplads eller i klunsestationen. Her henvises der til Rudersdal Kommunes modtagestation Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum.

Ved generel tvivl om sortering, venligst kontakt ejendomskontoret.

Børneklubben

Børneklubben laver arrangementer for børn i Søllerød Park (og deres familie og venner). Du kan melde dig ind i Børneklubben på Facebook.

Aktiv i Søllerød Park

Følg Søllerød Park på Facebook og Instagram.

Vi har en petanquebane med internationale mål. Ved bålpladsen har vi grill, en stor svævebane og begyndelsen til en naturlegeplads.

Du kan udveksle ting og sager og tips på Søllerød Parks side på Facebook.

Vaskeri

Vaskeriet har åbent alle dage. 
Døren til vaskeriet åbnes med den samme tag, som du bruger til at komme ned i kælderen i din blok.
Du bruger din vasketag og dit forbrug afregnes via fællesudgifterne.
Vaskeriets faciliteter er:

 •  Tre industrivaskemaskiner (6,5 kg)
 •  To industrivaskemaskiner (10,5 kg)
 •  Centrifugeprogram i alle vaskemaskiner
 •  Fire tørretumblere
 •  En tøjrulle
 •  To dampstrygejern
 •  Toilet

Har du spørgsmål til brugen af vaskeriet, kan du henvende dig til inspektørerne.

Klunsestationen

Klunsestationen ligger i garage nr. 29 i de lange garager.

 • Klunsestationen har åbent hele året, døgnet rundt – der er høflig selvbetjening
 • Alle brugere bør hjælpe med løbende at sikre, at klunsestationen holdes pæn
 • Møbler og elektronik må IKKE stilles på klunsestationen
 • Se under affaldssortering, hvis du er i tvivl eller kontakt inspektørerne

Parkering

Der er i alt 293 parkeringspladser.  Der er i alt 79 garager fordelt på to garageanlæg.

Parkeringspladserne er ved at overgå til fri parkering. På sigt vil alle pladser blive frie. Man kan parkere gratis hvor der står “FRI” på skiltet.

Har du spørgsmål vedr. din parkeringsplads, så kontakt inspektørerne, evt. skriv til serviceopgaver@sollerodpark.dk

Energimærkning

Du kan downloade energimærkning husorden på knappen nedenfor.

Booking af hytte og trailer

Stråhytten er gratis at bruge og bookes mod et depositum på kr. 200,-.

Trailer lejes for kr. 100,- om dagen.

Send mail til insp@sollerodpark.dk med dine ønsker til booking.